"Edukacja jest rozwiązaniem dla wszystkich problemów."

Narodowy Bank Polski przygotował ciekawe i zabawne filmiki tłumaczące ważne mechanizmy ekonomiczne. Zobacz:

 

Pieniądz

 Giełda


Kryzys


Bank Centralny


Stopy procentowe


Kurs walutowy


Polityka pieniężna


Stabilność pieniądza


Oszczędzanie i inwestowanie


Inflacja


System płatniczy


Płatności bezgotówkowe


Kredyty


Akcje

 

Rynki

 Szara strefa


Korupcja


Lobbing


Monopol


Ryzyko


Negocjacje


Marka


Wzrost gospodarczy


Konkurencja


Marketing


Prawo podaży i popytu


Ubezpieczenia


Działalność gospodarcza


Przedsiębiorczość


Cykl koniunkturalny


Wolny rynek


Globalizacja


Własność prywatnaBiznesplan

 

Środki publiczne

 Dług publiczny


Deficyt budżetowy


Polityka fiskalna


Podatki


Prywatyzacja


Emerytura


Budżet

 

Rynek pracy

 Płaca minimalna


Bezrobocie


Migracje zarobkowe


Ile kosztuje praca?

 

Euro

 Dlaczego warto wprowadzić euro?


Euro a ceny


Jak będzie wyglądało wprowadzenie euro?


Kryteria przyjęcia do strefy euro


Banknoty i monety euro
Autor:

Komentarze: