"Edukacja jest rozwiązaniem dla wszystkich problemów."