"Edukacja jest rozwiązaniem dla wszystkich problemów."

ue

Polska otrzymuje z unijnego budżetu największe pieniądze w Europie. Dlaczego? Bo jesteśmy największym z biedniejszych krajów, które niedawno wstąpiły do Unii i przyznane nam pieniądze mają posłużyć zbliżeniu się standardu życia w Polsce do średniej unijnej (między innymi w ramach polityki spójności).

Link do danych:
http://www.akcjonariatobywatelski.pl/pl/centrum-edukacyjne/gospodarka/712,Polska-ma-otrzymac-blisko-106-mld-euro-budzetu-UE-na-2014-2020-perspektywa-naply.html

Autor:

Komentarze: